knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je středa 26.2.2020
Svátek slaví Dorota, zítra Alexandr

Krajské kolo soutěže Všeználek

V pátek 18. května 2018 se zúčastnili naši žáci 5. ročníku Bartoška Filip, Hinková Jolana a Novotná Nikola a žákyně 4. ročníku Sára Vokřínková krajského kola vědomostní soutěže Všeználek ve ŽĎáře nad Sázavou. I když se děti snažily, stačilo to pouze na 4. místo. Určitě to byla ale cenná zkušenost ve skupinové soutěži. D. Marešová 

Dětské dopravní hřiště

7. 6. 2018 se žáci druhého a čtvrtého ročníku naší školy vydali na Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Druháci jeli zatím jen trénovat to, co je bude za dva roky čekat. Čtvrťáky už ale čekala závěrečná zkouška pro získání průkazu cyklisty, která se skládala z dopravního testu a jízdy na kole. Všichni čtvrťáci uspěli na výbornou a navíc získali i pochvalu paní učitelky za vzornou jízdu. Všem srdečně blahopřejeme! L. Vašatová

 

Vystoupení ke Dni matek pro veřejnost

23. května 2018 jsme pozvali do školy na návštěvu naše babičky, tetičky a další hosty na vystoupení ke Dni matek. Děti opět předvedly své nacvičené vystoupení, které se všem moc líbilo. Za odměnu dostaly cukrovinky, o které se podělily. D. Marešová

DEN MATEK

Na besídku ke Dni matek, která se konala ve středu 16. května 2018 odpoledne v základní škole, se děti poctivě připravovaly a trénovaly svoje umění. Nejen maminkám, ale i tatínkům a dalším hostům :-) s láskou zarecitovaly, zahrály v anglickém jazyce pohádku O veliké řepě a také připravily malé pohoštění s paní učitelkou A. Kubálkovou; zahrály na flétničky písničky, které nacvičily s paní učitelkou D. Marešovou a zahrály Vodnickou pohádku, kterou nacvičily s vychovatelkou ŠD R. Honsovou. Dva tance ve vlastní choreografii zatancovala starší děvčata. Na závěr společného setkání děti odměnily maminky přáníčkem a dárečkem, který pro ně sami připravily v pracovních činnostech s paní učitelkami L. Vašatovou a A. Kubálkovou a ve ŠD s R. Honsovou. Edita Novotná zajišťovala zázemí pro všechny, ujala se fotografování, připravovala třídy a pomáhala dětem. Všem patří velké poděkování. Oslavu jsme si všichni moc užili a za týden se těšíme na naše "babičky," pro které zase rády celé představení předvedeme. D. Marešová  

 
 

Soutěž VŠEZNÁLEK

Tato soutěž je určena dětem z pátých tříd v kraji Vysočina. Okresního kola se zúčastnila celkem 4 čtyřčlenná družstva z řad páťáků: tři družstva z třešťské školy a jedno družstvo z hodické školy, zastoupené třemi žáky z 5. ročníku, doplněné žákyní ze 4. ročníku. Kapitáni vylosovali hrací barvu družstva (hodické děti si vylosovaly oranžovou) a začala první znalostní část zaměřená na znalosti o České republice, po které následovala první mezihra – abeceda. Další znalostní část, tentokrát věnovaná našim dějinám a další mezihra procvičila obratnost a důvtip při vázání uzlu. Své znalosti otestovaly děti potřetí v oblasti přírodních věd a všeobecného přehledu a opět mezihra- tentokrát sportovní disciplína s obručemi a už jsme byli u poslední části, která byla celá věnována znalostem o kraji Vysočina. Všechny otázky byly zodpovězeny, úkoly splněny a po sečtení bodíku nám vyšlo, že do krajského kola ve Žďáru nad Sázavou pojedou soutěžit žáci ZŠ HODICE ve složení: Jolana Hinková, Nikola Novotná, Filip Bartoška a Sára Vokřínková ze 4. třídy.  O tom, že týmy byly velmi vyrovnané, svědčí rozdíl jednoho bodu mezi jednotlivými týmy. Takže blahopřejeme všem zúčastněným dětem. Byli jste skvělí!!! D. Marešová

DEN ZEMĚ

V rámci krajské akce „Čistá Vysočina“ jsme společně s dětmi základní školy vyrazili ve středu dne 18. dubna vyčistit komunikaci směrem na Růženou. Odměnou bude slíbené opíkání špekáčků v závěru školního roku. D. Marešová

ŠKOLNÍ SOUTĚŽE

V pondělí 16. dubna 2018 proběhla na naší škole školní kola soutěže v recitaci a ve zpěvu. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžili postupující z třídních kol 1. a 2. třídy a ve 2. kategorii soutěžili žáci 3., 4. a 5. ročníku. Všichni si připravili pěknou básničku a písničku a proto pro porotu nebylo lehké vybrat vítěze. Všem děkujeme a těm nejlepším gratulujeme a za odměnu dostanou diplomy a drobné ceny. D. Marešová

ČARODĚJNICE ve škole

Dne 30. dubna se v naší škole uskutečnil tradiční projekt Čarodějnice. Ten je každým rokem vítaným zpestřením výuky.  Od rána se po škole objevovaly masky čarodějnic, čarodějů a dalších prapodivných bytostí. Každým rokem mají děti čím dál více pečlivě připravené masky. Často se jedná o originální umělecká díla. Děti počítaly, četly, vyráběly i zpívaly a odpoledne ve školní družině si zařádily v čarodějnickém veselí. Celá akce se opět podařila a už nyní se těšíme na další ročník. D. Marešová

Výsledkové listiny školních soutěží

 
 
 
 

Vystoupení ZUŠ Třešť

20. dubna 2018 jsme navštívili Kulturní dům v Třešti, kde se konal umělecký program žáků ZUŠ v Třešti tanečního oboru. Viděli jsme individuální i skupinové tance zatančené na různý žánr hudby. Byl to příjemný umělecký zážitek pro děti i dospělé. D. Marešová 

BRUSLENÍ na DUKLE

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 jsme využili nabídky "dukláků" a zajeli si s dětmi, které měly zájem, na Zimní stadion v Jihlavě zabruslit. I když někteří v zimě na zamrzlých rybnících bruslili, tato výuková hodina i s odbroným učitelem byla úplně jiná! Formou hry se někteří naučili na bruslích udržet a ti ostatní se zdokonalili. Určitě se někdy ještě na ledovou plochu vrátíme, protože se dětem tato hodina moc líbila. D. Marešová

Matematický klokan 2018

V pátek 16. března 2018 proběhla celorepubliková soutěž "Matematický klokan 2018" pro žáky 2. - 5. ročníku ZŠ. I žáci naší školy se této soutěže každoročně účastní. Odměnou všem bylo rozdání Osvědčení a vítězům v kategorii Cvrček (žáci 2. a 3. ročníku) a v kategorii Klokánek (žáci 4. a 5. ročníku) drobné ceny. Všem účastníkům děkujeme. Výsledková listina viz níže....

POŘAD V KNIHOVNĚ

Ve středu, 28. března, poslední den před Velikonocemi jsme opět navštívili místní knihovnu. Tentokrát na téma "CUKR." Paní Kalinová si pro děti připravila poučné, pokusné a přislazené dopoledne. Nejprve se děti dozvěděly něco o výrobě cukru, historii, k čemu se používá a potom následovaly HOKUSY - POKUSY ve skupinkách. Děti si vyzkoušely, jak cukr rozpustit, jestli kostka cukru hoří a nakonec si vytvořily krásné duhy z bonbonů. Než jsme se rozloučili, navodili jsme si správnou "velikonoční atmosféru" pohádkou. Paní Kalinové mockrát děkujeme za poučný a zajímavý program a přejeme krásné VELIKONOCE. D. Marešová

ALTERNÁTOR

V úterý 27. 3. 2018 se vydaly děti z Mateřské a Základní školy v Hodicích společně s dětmi z Růžené do Ekotechnického centra ALTERNÁTOR v Třebíči. Zážitkovou interaktivní formou se starší žáci seznámili s různorodými zdroji energie, jakým způsobem je získáváme a jak rozmně je používat. Ti mladší se vydali na projekci o Slunci a planetách. Po skončení výukové části programu jsme se s dětmi vydalina prohlídku cestou časem V přízemí byly vystaveny exponáty, které se věnují historii výroby energie a obuvi v Třebíči. Nechyběl ani model větrného mlýna, historická auta či obuvnické stroje, které v Třebíči používali dělníci Baťovy továrny. V prvním patře jsme se seznámili s parní turbínou a částí lopatky z obří větrné elektrárny. A nakonec ve druhém patře nás čekalo vyžití v herně se skluzavkou, hra Člověče, nezlob se. Všem se celá expozice líbila a určitě nadchla zejména budoucí konstruktéry a zájemce o elektřinu. D. Marešová

VELIKONOCE

Velikonoční - pašijový týden se žáci připomněli ve výuce v českém a anglickém jazyce, matematice, výtvarné a hudební výchově a vyvrcholením bylo v pracovních činnostech pletení pomlázek ve středu 28. března 2018 a panem Jiřím Holoubkem již po patnácté. Některé děti již zvládly pletení pomlázky jenom radou, těm mladším všichni ostatní pomáhali. Všem se pomlázky moc povedly a kluci hned  děvčata vymrskali, i když na malovaná vajíčka si musí do velikonočního pondělí ještě počkat. D. Marešová

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

V průběhu měsíce února a března "prožívali" žáci základní školy s našimi sportovci zimní olympijské hry , které se konaly v Jižní Koreji. V matematice počítali různé příklady a doplňovali římské číslice, v českém jazyce pracovali s textem, v pracovních činnostech si vyrobili medaile na sportovní soutěže, které probíhaly v hodinách tělesné výchovy. Všichni žáci se zúčastnili základního závodu s překážkami a ti nejlepší postoupili do skupin. Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se za příznivého počasí konal finálový závod. Děti dostaly čísla jako na opravdových závodech a za bujarého pokřiku ostatních fancili svým favoritům. Výsledky byly velice těsné, u dívek rozhodoval o 1. místě až náhradní úkol. Výsledkové tabulky viz níže.... Na závěr jsme celou soutěž vyhodnotili, rozdali medaile a sladké odměny. Určitě se všichni už těšíme na letní lehkoatletické soutěžení. D. Marešová

Projekt prevence

V průběhu celého školního roku zařazujeme v základní škole do výuky etickou výchovu, prevenci rizikového chování apod. V době plavecké výuky mají žáci společnou hodinu, ve které se zaměřujeme na jednotlivá témata a tentokrát jsme se zabývali vlastnostmi lidí. Cílem projektu bylo zařazení obrázků, textů, přirovnání, a zpracování dalších úkolů na vybranou kladnou nebo zápornou vlastnost. Jak se dětem dařilo je možné vidět z fotografií při jejich práci. D. Marešová

DUKLA JIHLAVA

Členové ledního hokeje HC DUkla Jihlava přijeli mezi děti do základní školy, aby je seznámili s tímto kolektivním sportem. Děti si zastřílely na bránu, prohlédly si a vyzkoušely hokejovou výstroj a na závěr nechyběl "Maskot" ježek, se kterým se všichni vyfotili. D. Marešová

Vodnická pohádka

Ve čtvrtek 8. března 2018 se společně sešly děti mateřské školy a základní školy ve školce, aby společně zhlédly "Vodnickou pohádku." Sledovaly nejen příběh, ale zapojily se i pohybem a zpěvem. D. Marešová

Ochutnávka ovoce

V rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" měli žáci naší školy možnost ochutnat v období chřipkové epidemie exitické druhy ovoce. Kromě ochutnávky se také dozvěděli, odkud ovoce pochází a jaké obsahuje vitamíny, prospěšné našemu zdraví. Všem přejeme dobrou chuť! D. Marešová

MASOPUST

Únor je měsíc masopustů, zábav a rozličných převleků. V hodinách českého jazyka jsme si povyprávěli o průběhu tradičních masopustů a zvycích, které se k němu váží. V matematice děti zase počítaly příklady s různými obrázky masek. V hudební výchově jsme se naučili písničku "Maškarní rej" a zatančili jsme si ji v bujarém veselí. Páťáci si v programu malování nakreslili masku dle vlastní fantazie. Prvňáčci a druháčci si v pracovních činnostech vyribili masku A protože žáci 3., 4. a 5. ročníku se učí zvyklostem v anglicky mluvících zemích a v Anglii ohlašuje příchod Velikonoc již masopustní úterý, rozhodli se, že si s paní učitelkou Kubálkovou udělají "palačinkový den"v pracovních činnostech. Na popleční středu napekli palačinky s cukrem, citronem a nutellou, které byly výborné. Se zimou se naposledy rozloučíme před jarními prázdninami na Karnevalu, který se koná v pátek 23. 2. 2018 odpoledne ve školní družině. Těšíme se na maškarní masky, soutěže a hlavně veselé dovádění. Tím masopust ukončíme a do Velikonoc nás čeká jen půst.  D. Marešová 

 


Plavecká výuka

Dne 8. února 2018 byla ukončena výuka plavání, která probíhala od 30. 11. 2017 do 8. 2. 2018. Celkem se výuky zúčastnilo 16 žáků základní školy. Očekávané výstupy na konci 2. období - žák:

  • adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti
  • zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti.“

Fotky si mohou rodiče prohlédnout nebo stáhnout na webu rajče. Přihlašovací údaje mají žáci zapsány v deníčku. Výsledky plaveckých závodů - viz níže....

Program prevence úrazů

V pondělí 29. ledna 2018 v rámci projektu "Program prevence dětských úrazů", do kterého se naše škola pravidelně zapojuje, nás navštívila pracovnice Státního zdravotního ústavu. Tento projekt je sice určen žákům 3. ročníku, ale tato oblast je pro bezpečnost dětí tak důležitá, že se snažíme besed a akcí účastnit se všemi dětmi školy. Žáci si připomněli zásady poskytování 1. pomoci, důležitá telefonní čísla, dopravní značky, bezpečnost při hrách a jízdě na kole. V průběhu školního roku ještě děti pracují nepravidelně v rámci výuky se souborem zdravotně-výchovných materiálů s komplexně pojatou tematikou prevence dětských úrazů a také se zapojí do výtvarné soutěže zaměřené na prevenci a zdravý životní styl. V závěru školního roku se ještě zúčastníme dopolední akce se složkami IZS v Jihlavě a v Třešti. D. Marešová

Výsledková listina

 
 
 
 

Výchovný pořad

V pondělí 5. února 2018 jsme s dětmi navštívili výchovný pořad "ROČNÍ DOBY" v ZUŠ v Třešti. Čekali na nás dva průvodci ročním obdobím, kteří děti pobavili a přiblížili nám čtyři roční doby. Mezi těmito vstupy nám žáci hudební školy zatančili, zazpívali a zahráli na různé hudební nástroje. Všem dětem se tento program velice líbil. D. Marešová

Vánoce ve škole

Poslední předvánoční den si v pátek děti přinesly cukroví a dárečky pro své kamarády, které si vzájemně nadělily. Do školy přinesl Ježíšek také spoustu dárků - výukové hry, míče na cvičení, nové židle do počítačové učebny a stavebnice do školní družiny. Zvyklostí naší školy je, že všechny dárky rozbalovali naši páťáci. Následovala vystoupení dětí, která vánoční atmosféru ještě více přiblížila. Děti z hudebního kroužku si s paní učitelkou D. Marešovou připravily program a ostatním dětem zahrály na flétničky a na Orffovy dětské hudební nástroje. Následoval příběh "Betlémské světlo," které děti z dramatických činností připravily s paní vychovatelkou R. Honsovou na zítřejší vystoupení pro veřejnost. Odpoledne ve školní družině pokračovala "zábava" formou her, soutěží a vánočních koled. D. Marešová

Cesta k Betlému

V pondělí 18. prosince jsme využili nabídky Horáckého divadla v Jihlavě a předvánoční čas jsme si přiblížili vánočním příběhem "Cesta k Betlému." 

"Hej, mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš, v tento noční čas." Takto představení začínalo. Režisérka Kateřina Dušková a dramaturgyně Barbora Jandová napsaly vánoční hříčku na motivy slavné České mše vánoční. Děti se zaposlouchají do tónů krásné hudby Jakuba Jana Ryby a spolu s námi - s dětmi Honzou a Šárkou a s jejich tajemným Dědečkem - se vydají na cestu do Betléma. Na cestu budou potřebovat otevřené oči, uši a srdce. Toto vánoční leporelo je interaktivním představením pro děti a všechny, kteří mají rádi neopakovatelné kouzlo Vánoc a tajemství právě narozeného Ježíška. „Cesta do Betléma, cesta za právě narozeným Ježíškem, je tou cestou za nadějí a světlem. A také cestou k sobě samým, kdy dary přestáváme očekávat, ale začínáme dávat. D. Marešová

Pohádka O kováři Matějovi

Divadelní soubor Jana Lišky při TJ Sokol Třešť připravil pro děti mateřských a základních škol pohádku "O kováři Matějovi." Představení se konalo v Sokolském domě Třešť ve středu 6. prosince v rámci nadílky od Mikuláše. Pohádka se všem dětem podle závěrečného potlesku určitě líbila. D. Marešová

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

Měsíc prosinec zahájily děti svým vystoupením při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu pro veřejnost. Také se připravovaly na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Do soutěže v DDM v Třešti vyrobili žáci 3. - 5. ročníku s p. učitelkou Kubálkovou "Čertovské peklo" a byli odměněni sladkostmi. Také se učili "čertovsky" počítat, číst a vyhledávat různé informace. A potom nastal ten den. Bylo úterní ráno 4. prosince 2017 a školou se rozezněly zvonečky, které signalizovaly, že se po roce navrátil Mikuláš se svojí družinou. Ale než se svatý muž vydal odměnit hodné děti a potrestat neposlušné, zarecitovaly nebo zazpívaly všechny děti nějakou písničku, koledu či básničku. Nakonec všechny děti společně zazpívaly písničku "Čertíku Bertíku" a zatančily čertí tanec. Některé děti se bály, snad i kdyby se nestyděly, tak by i plakaly. Ale Mikuláš byl na všechny hodný, každého spolu s andělem pochválil nebo trošku pokáral a nakonec každý dostal sladkou odměnu. D. Marešová

Svatomartinské vystoupení

V sobotu 11. listopadu 2017 se sešli v KD senioři z Hodic na svém pravidelném podzimním setkávání. Tentokrát přesně na Martina. Po slavnostním proslovu pana starosty, přípitku svatomartinským vínem a ochutnávce martinské husy (krásné z peníku) udělaly jistě všem účastníkům setkání radost i děti ze základní školy. Připravily si s učitelkami vystoupení s lidovými písničkami se zpěvem a hrou na flétny, zakončené moderním tancem. D. Marešová

PROGRAM PREVENCE

V úterý 31. 10. 2017 navštívil naši školu příslušník Policie ČR Jihlava, p. Hájek, který s dětmi besedoval o problematice prevence úrazů, bezpečné cestě dětí a hravou formou jim přiblížil prácie policie s názornými ukázkami. Celý program mohly děti sledovat na interaktivní tabuli a na závěr si všichni vyplnili omalovánky s touto problematikou. D. Marešová

Halloween a dušičky

V Den Památky zesnulých seznámila p. Zuzana Nováková s panem farářem Cahou děti s tímto svátkem, jeho tradicemi a poutavým vyprávěním a zpěvem zaujala nejen děti, ale i dospělé. D. Marešová 

Program v knihovně

Paní Kalinová pro školu připravila opět velice poutavý program, tentokrát o cestovateli Emilu Holubovi. Žáci se dozvěděli zajímavosti z jeho života, něco nového o zvířatech, která žijí ve volné přírodě, společně vyluštili křížovku a na závěr si zabubnovali na bubny jako v Africe. D. Marešová

Dětské dopravní hřiště

18. 10. 2017 se žáci 2. a 4. ročníku zúčastnili výuky na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě. Napřed probíhala výuka v učebně, kde se děti seznamovaly s pravidly bezpečné jízdy na kole, s dopravními značkami a situacemi na křižovatce. Pak se všichni vydali vyzkoušet svou bezpečnou jízdu přímo na silnice dopravního hřiště. Počasí nám přálo a tak to byl i prima výlet. L. Vašatová

 

Dravci

Ve středu 25. října 2017 se děti z mateřské školy a žáci základní školy sešli v sále KD Hodice, kde byl pro ně připravený program s živými exempláři dravců a sov. Propracovaný zábavný komentář byl přizpůsobený věku dětí a největším zážitkem pro děti bylo předvedení ptáků v letu těsně nad jejich hlavami. Pro ty, co se nebáli, dokonce někteří z dravců přilétli na ruku. Všem dětem i paní učitelkám se program líbil a příště nám snad bude přát počasí a dravce uvidíme létat v přírodě na školní zahradě. D. Marešová

 

logická olympiáda - vyhodnocení

 
 
 
 

Výukový program v knihovně

Ve čtvrtek 12. října 2017 jsme se žáky základní školy poprvé v tomto školním roce opět navštívili místní knihovnu, abychom se dozvěděli něco nového. Paní Ivana Kalinová si pro nás připravila výukový pořad o cestovateli Dr. Emilu Holubovi, který se narodil v Holicích 7. října před 170 lety. Žáci se dozvěděli o životě našeho významného lékaře a cestovatele a jeho vědeckých výpravách do Afriky.  Ze svých cest si přivážel různé exponáty, které mohou dodnes vidět návštěvníci v Africkém domě v rodných Holicích. Děti si mohly vyzkoušet své znalosti z přírodovědy, vlastivědy i prvouky a na závěr celého programu i "zařádit a zabubnovat" na africké bubny. Marešová

PROJEKT NAŠI PRVŇÁCI

Jihlavský deník Vysočina odstartoval ojedinělý seriál, v němž představí všechny děti, které letos nastoupily poprvé do školy. Ve čtvrtek 21. září 2017 se ve spolupráci s Janou Kodysovou uskuteční fotografování prvňáčků i žáků školy do JIHLAVSKÉHO DENÍKU. Noviny si můžete potom zakoupit na stáncích a v obchodech.      Marešová

Vážení rodiče, příbuzní a kamarádi žáků naší školy! Jihlavský deník s naší fotografií vyjde ve středu 11. října 2017. Výtisk si můžete zakoupit v kterémkoli stánku nebo obchodě. V PENNY marketu Třešť bude zajištěno dostatečné množství dotisků.  Marešová

PREVENCE

Ve středu 20. 9. 2017  přišla do naší školy maminka našeho žáka Adama, Mgr. Martina Hinková. Besedovala s dětmi na téma, jak předcházet úrazům, kde se úrazy stávají nejčastěji, jaké nebezpečí úrazu hrozí dětem doma, ve škole nebo venku. Na obrázcích pak děti viděly různá zranění a nebezpečné situace, které se učily vyhodnocovat a předcházet jim. V praktické části se naučily uvázat trojcípý šátek, ošetřit drobná zranění a poskytnout první pomoc v rámci svých možností. Celá akce se dětem moc líbila. Všichni „dospěláci” budeme doufat, že si děti zapamatovaly co nejvíce informací a těšíme se na další rodičovskou spolupráci.   L. Vašatová

NAŠI PRVŃÁCI

 
 
 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 v ZŠ HODICE

4. ZÁŘÍ se děti, jejich rodiče a příbuzní nemohli dočkat, aby se podívali, jak se celé přízemí školy změnilo k nepoznání.Přišli 2 noví prvňáčci, kteří měli srovnání jenom od Zápisu do školy. Obě třídy, místnost ŠD a chodba byly vymalovány a opraveny tak, aby odpovídaly hygienickým normám. Ale největší chloubou je sociální zázemí, kde se od podlahy až po půdu celé 2 měsíce přes prázdniny bouralo, stavěly se nové příčky, položily se nové obklady, podlaha a byly zakoupeny všechny moderní WC mísy, umyvadla a doplňky. Vybudovala se místnost na úklidové prostředky. Celou rekonstrukci prováděla firma Josefa Dufka z Batelova, která vše dělala „na míru“ pečlivě a svědomitě, vymalování tříd provedli p. Novák a Popelář. Pan F. Gregor průběžně zapojoval a zavedl elektroinstalaci. Velké poděkování patří starostovi obce Ing. Josefu Bakajovi a všem Zastupitelům obce, kteří schválili celkový rozpočet na přestavbu za podpory Kraje Vysočina. Poděkování patří také všem pedagogům pí. Vašatové, Marešové a Honsové a školnici E. Novotné, které stihly vše vzorně uklidit a připravit na nový školní rok. Za všechny své kolegy, žáky školy a jejich rodiče děkuje Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy

Základní škola Hodice

Základní škola Hodice

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.