knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je středa 26.2.2020
Svátek slaví Dorota, zítra Alexandr

Mateřská škola Hodice

Mateřská škola Hodice

Zahájení nového školního roku 2018 - 2019

Zahájení nového školního roku vychází na pondělí 2.září 2018.

Pro všechny děti máme na letošní školní rok už teď připravenou spoustu akcí, jako například divadla, vánoční focení, plavecký výcvik a také další spolupráci s SPC Březejc v oblasti logopedické prevence.

Ve třídě Pejsků bude v dopoledních hodinách zajišťovat výchovné a vzdělávací činnosti p. učitelka Zdeňka Burdová a u Kočiček p. učitelka Iveta Neradná a asistent pedagoga p. Alena Doležalová.

Do svého kolektivu přivítáme od 5.září novou paní učitelku Marii Dvořákovou, která se bude o děti starat v době odpoledního odpočinku společně se školní asistentkou Alenou Doležalovou a při odpoledních činnostech, než se děti rozejdou do svých domovů.

Ve školní kuchyni bude působit p. Hana Rajská a p. Ilona Smrčková, na pozici školnice zůstává p. Monika Kittlerová a topiče p. Jiří Holoubek.

Těšíme se,že všechny děti, rodiče i zaměstnanci prožijí pohodový školní rok v plné spokojenosti!

                                                                                                                                            Zdeňka Burdová

Logopedická prevence

Na podzim se bude opět konat logopedická depistáž u nových dětí z naší MŠ a pokračovat prevence u stávajících dětí. Přesný termín návštěvy zveřejníme včas na nástěnce.

Speciální pedagog - logoped navštíví naši školku a odborně vyšetří děti, jejichž rodiče o toto vyšetření projeví zájem.

Z tohoto vyšetření pak bude zaslána písemná zpráva do datové schránky MŠ, kde budou vyšetřené děti s vadami výslovnosti buď doporučeny k zařazení do logopedické prevence v MŠ, nebo jim doporučena  návštěva logopedické ambulance.

Dále tento speciální pedagog - logoped vyšetří děti, které jsou již do tohoto programu zařazeny, aby posoudil naši další společnou péči o výslovnost dětí.

                                                                                                                                           Zdeňka Burdová

                                                                                                                              

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Oznamujeme rodičům, že budou mít opět možnost přihlásit starší děti na plavecký výcvik. První lekce začíná 14.11.2018. Plavat budeme vždy ve čtvrtek celkem 10x.

Odjezd bude vždy po svačince v MŠ v 9.15 hodin z parkoviště u KD a návrat kolem 12.30 do MŠ. Děti budou potřebovat plavky, koupací čepici a ručník.

Bližší informace uveřejníme včas na hlavní nástěnce.                                                                    Zdeňka Burdová

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

ve středu 11.9.2019 se bude konat od 15.30 do 16.00 hodin krátká informativní schůzka pro nové i stávající rodiče týkající se chodu a provozu naší MŠ.

Informace ze schůzky budou také následně vyvěšeny na nástěnce.                                       Zdeňka Burdová

Beseda s lékařem

Srdečně zveme všechny rodiče na besedu s paní doktorkou Křivánkovou, která navštíví naši školku v pondělí 30.9.2019 v 15.00 hodin.

Všichni, kdo přijdou, obdrží od paní doktorky balíček s přípravky Imunoglukan a informačními brožurami o imunitě dětí při nástupu do MŠ.

Těšíme se na Vaši účast.                                                                                                       Zdeňka Burdová

                                                                                                             

Klan Fugo

Ve středu 2.10.2019 k nám v novém školním roce opět přicestovaly vlakem děti z MŠ Radkov, protože se už stejně jako my tešily na klauna Fuga.

Představení mělo název "Ta naše školka" a bylo opět plné povídání, tancování, zpívání a hlavně veselého smíchu spokojených dětí i paní učitelek.

Další předtavení s Fugem jsme zamluvili na duben, kdy přijede s pořadem "Popletená zvířátka".            Zdeňka Burdová

Prohlídka nové knihovny

Začátkem října nás paní Kalinová pozvala do hodické knihovny,tentokrát do nových prostor, které byly nedávno slavnostně otevřeny.

Pro děti připravila opět zajímavý program, ve kterém nechybělo povídání, poslech čtené pohádky, sledování animované pohádky a také soutěž, do které se s plnou vervou zapojily i paní učitelky.

Moc děkujeme a těšíme se zase příště, protože v "novém kabátu" se nám knihovna moc líbí a rádi zase někdy přijdeme.  Doufáme, že i děti zavedou své rodiče do těchto krásných prostor, aby si společně vybrali nějakou pěknou knížku, kterou si budou číst třeba na dobrou noc.                                                                                            Zdeňka Burdová

Výlet do ZOO

Jet na výlet v období "sychravího podzimu"? Proč ne, zvláště když je do ZOO, která je v této době plná zvířátek bez davů lidí.

Cestu jsme naplánovali společně se žáky ZŠ a pro děti ze školky byla plně hrazena z projektu Šablony II, do kterého je naše škola zapojena.

Nejdříve jsme navštívili vzdělávací centrum PodPOVRCH, kde pro nás byl připraven zajímavý program "ZOO v krabici", a poté jsme se vydatně nasvačili v pavilonu žiraf a vydali na prohlídku ZOO.

Počasí nám tentokrát přálo, sluníčko svítilo a ZOO jsme měli skoro jenom pro sebe...                       Zdeňka Burdová

Oční screening

V pátek 8.11. 2019 se koná screeningové vyšetření zraku objednaných dětí.

Při samotném vyšetření budou děti hledět do vyšetřovací kamery a budou jim změřeny dioptrické hodnoty očí. Do dvou týdnů pak budou doporučeně zaslány výsledky (každé dítě obdrží zalepenou obálku s potvrzením o vyšetření, děti s nálezem dioptrické vady doporučení k návštěvě lékaře a doklad o zaplacení poplatku 150,- Kč).           Zdeňka Burdová

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pro přihlášené děti bude zahájen 14.11.2019.

Jedná se celkem o 10 lekcí vždy ve čtvrtek (další termíny 21.11.,28.11.,5.12.,12.12.,19.12.,9.1.,16.1.,23.1 a 30.1.2020).

Bližší informace jsou uvedeny na nástěnce školky.                                                                         Zdeňka Burdová

Loutková pohádka

V polovině prosince jsme pro děti objednali loutkové divadlo s pohádkou Červená Karkulka.

Byla to pro nás novinka, pan Krejcar nás oslovil s nabídkou představení pro menší dětské kolektivy a my si řekli, proč nezkusit něco nového. A udělali jsme dobře!

Dětem se představení plné improvizací líbilo a paní učitelky zase byly nadšené z výkonu pana Krejcara, který více než hodinu dokázal děti zaujmout natolik, že jsme si s ním domluvili na příští rok další vystoupení.

                                                                                                                                       Zdeňka Burdová

Kouzelník

V lednu k nám zavítal pro změnu do školky kouzelník s balónkovou show.

Přijel vlakem až ze Znojma (což jsme my dospělí s jeho množstvím kouzelnických pomůcek obdivovali) a předvedl dětem hodinové představení plné hudby a kouzlení, do kterého se aktivně zapojily i děti. Na závěr se konala balónková show a každé dítě si odneslo domů balónkové zvířátko a spoustu zážitků.

Pan kouzelník se choval k dětem velice mile, dokonce po představení s námi chvíli zůstal v MŠ a pochlubil se svou sbírkou vláčků a hlavně s kluky si o nich krásně popovídal.                                                                        Zdeňka Burdová

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.