knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je čtvrtek 27.2.2020
Svátek slaví Alexandr, zítra Lumír

Prevence úrazů

Den "Prevence dětských úrazů" proběhl na naší škole v pátek 24. ledna 2020 se zkušenou lektorkou Kristýnou Pokornou. Program Prevence dětských úrazů je určený pro první stupeň základních škol a realizuje se každoročně již od roku 2010. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí a proškolit pedagogy a zaměstnance základních škol v poskytování první pomoci. Náklady na projekt v rozsahu cca 750 tisíc korun hradí v plném rozsahu Kraj Vysočina, pro školy a žáky jsou tyto aktivity zcela bezplatné. Projekt „Program prevence dětských úrazů“ se skládá z pěti částí: 1. Tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů pro všechny žáky 3. tříd a jejich učitele v Kraji Vysočina: - pracovní sešit „Nebezpečí číhá všude“ - metodické listy k pracovnímu sešitu - brožura „Co udělám když"- záložky do knihy s tématikou prevence. 2. Školení první pomoci pro učitele a zaměřené na:- kurzy první pomoci pro učitele i nepedagogické pracovníky základních škol v rozsahu šesti vyučovacích hodin - lektoři – profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, p. o - prohlídka výjezdového vozidla záchranné služby.  3. Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd v rozsahu tří hodin  4. „Den prevence dětských úrazů“ v rozsahu 3 hodin   Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence: - na dopravním hřišti, v tělocvičně apod.   šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci  ukázky a nácviky první pomoci  - spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.  Besedy i Dny prevence dětských úrazů jsou vedeny zkušenými a erudovanými odborníky v oblasti prevence dětských úrazů a poskytování první pomoci. 5. Doprovodné aktivity  Výtvarná soutěž   -      hodnoceno 15 nejlepších prací, hodnotné ceny    -      všichni účastníci soutěže obdrží drobnou tematicky zaměřenou odměnu     Mediální kampaň v regionálním tisku -      informovanost veřejnosti o rizicích a prevenci dětských úrazů.  Dotazníkové studie u učitelů a žáků, analýzy, doporučení.                                                                                              

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.