knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je středa 26.2.2020
Svátek slaví Dorota, zítra Alexandr

 

Škola se od 1. 9. 2019 zapojila do projektu programu"

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. _18_063 /0009654-01 Šablony II.

Název projektu: Šablony II v ZŠ a MŠ Hodice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009654

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 708 921 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Na základní škole budou z tohoto dotačního programu podporovány tyto aktivity:

1. Personální podpora - školní asistent ZŠ                            číslo aktivity: II/1                                                                                        Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ                      číslo aktivity: 2.II/6                                                                                    Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

3. Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ                               číslo aktivity 2.II/15                                                                                    Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

3. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ                                         číslo aktivity: 2.II/16                                                                                   Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola zakoupí 10 kusů mobilních zařízení (notebooků).

4. Projektový den mimo školu                           číslo aktivity: 2.II/20                                                                                                         Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 

V mateřské škole budou z tohoto dotačního programu podporovány tyto aktivity:

1. Personální podpora MŠ - Školní asistent MŠ               číslo aktivity: 2.I/1                                                                                           Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ                číslo aktivity: 2.I/6                                                                                           Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

3. Projektový den mimo školu                                        číslo aktivity: 2.I/13                                                                                       Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.