knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je sobota 1.10.2022
Svátek slaví Igor, zítra Olívie / Oliver

Koncem května se mohly děti po 1. vlně koronaviru vracet zpět do škol, a tak jsme za doporučených epidemiologických opatření stihli nacvičit program s páťáky a přivítat budoucí prvňáčky. Odcházejícím čtyřem páťákům s paní učitelkou Marešovou se podařilo připravit veselé taneční vystoupení, které bylo zaslouženě odměněno velkým potleskem dětí a rodičů, kteří přivedli své budoucí prvňáčky. Poté ti starší Honzíka a Tadeáše provedli po škole. Následovalo vyhodnocení dětí za celoroční práci ve školní družině. Slečna vychovatelka Michela Křivanová dětem připravila upomínkové listy a děti si mohly za odměnu vybrat drobné dárečky. Závěrem však „přišly“ i slzičky na rozloučenou. Paní učitelka všem dětem popřála krásné prázdniny a páťákům „úspěšný start“ v nové škole. 

Výchovný koncert v ZUŠ Třešť

27. 2. 2020 jsme navštívili vystoupení ZUŠ v Třešti. Žákyně a žáci hudebního oboru nás pozvali, abychom se podívali, jak to vypadá při jejich vyučovací hodině. Do pomyslné třídy postupně přicházeli žáci s různými hudebními nástroji. Někteří svůj úkol vzorně splnili, doma trénovali a zahráli nám krásnou skladbu. Jiní ale předvedli, jak to vypadá, když na nástroj netrénují. Jejich hra se nám nelíbila. V druhé části vystoupení jsme zhlédli pohádku Šípková Růženka. Děti z pěveckého oddělení si ji užívaly spolu s námi, krásně zpívaly. Nás navíc potěšilo, že jednou z účinkujících je naše "prvňačka" Káťa. Budeme se těšit na další pozvání. L. Vašatová

Plavecké závody

 
 
 
 

Plavecký výcvik

Od 14. 11. 2019 - 30. 1. 2020 probíhala výuka dětí MŠ a žáků ZŠ Hodice na plaveckém bazénu E. Rošického v Jihlavě. Kurzu se účastnilo celkem 5 dětí z mateřské školy a 19 žáků základní školy. Na závěr všichni obdrželi "MOKRÉ VYSVĚDČENI" a ti nejlepší změřili své síly s dětmi z Růžené. Výsledková listina závodů viz níže.

Prevence úrazů

Den "Prevence dětských úrazů" proběhl na naší škole v pátek 24. ledna 2020 se zkušenou lektorkou Kristýnou Pokornou. Program Prevence dětských úrazů je určený pro první stupeň základních škol a realizuje se každoročně již od roku 2010. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí a proškolit pedagogy a zaměstnance základních škol v poskytování první pomoci. Náklady na projekt v rozsahu cca 750 tisíc korun hradí v plném rozsahu Kraj Vysočina, pro školy a žáky jsou tyto aktivity zcela bezplatné. Projekt „Program prevence dětských úrazů“ se skládá z pěti částí: 1. Tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů pro všechny žáky 3. tříd a jejich učitele v Kraji Vysočina: - pracovní sešit „Nebezpečí číhá všude“ - metodické listy k pracovnímu sešitu - brožura „Co udělám když"- záložky do knihy s tématikou prevence. 2. Školení první pomoci pro učitele a zaměřené na:- kurzy první pomoci pro učitele i nepedagogické pracovníky základních škol v rozsahu šesti vyučovacích hodin - lektoři – profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, p. o - prohlídka výjezdového vozidla záchranné služby.  3. Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd v rozsahu tří hodin  4. „Den prevence dětských úrazů“ v rozsahu 3 hodin   Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence: - na dopravním hřišti, v tělocvičně apod.   šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci  ukázky a nácviky první pomoci  - spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.  Besedy i Dny prevence dětských úrazů jsou vedeny zkušenými a erudovanými odborníky v oblasti prevence dětských úrazů a poskytování první pomoci. 5. Doprovodné aktivity  Výtvarná soutěž   -      hodnoceno 15 nejlepších prací, hodnotné ceny    -      všichni účastníci soutěže obdrží drobnou tematicky zaměřenou odměnu     Mediální kampaň v regionálním tisku -      informovanost veřejnosti o rizicích a prevenci dětských úrazů.  Dotazníkové studie u učitelů a žáků, analýzy, doporučení.                                                                                              

Ochutnávka ovocných a zeleninových košů v roce 2020

Dne 24. ledna 2020 proběhla na naší škole ochutnávka exotického ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.  Žáci 1. až 5. ročníku se měli možnost seznámit s méně obvyklými plody z celého světa (nashi, cherimoya, bílá ředkev, …) nebo s tradičnějším sortimentem v prémiové kvalitě špičkových odrůd (avokádo, mango, mochyně, granátové jablko, blumy, kiwi, …). Z letáčků se žáci dozvěděli zajímavé informace – místo původu, jak se daný druh ovoce pěstuje a jak jej připravit k jídlu, jeho možnosti využití v kuchyni apod. Dětem udělala ochutnávka radost a na ovoci a zelenině si pochutnaly.

Preventivní program s Policií

V pondělí 20. ledna 2020 proběhl v základní škole preventivní program primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s nprap. Davidem Linhartem. Všichni žáci školy se zúčastnili 1. části nazvané "Už si poradím a budu pomáhat," ve které si formou prezentace a besedy zopakovali témata:Bezpečná cesta do školy, Kontakt s cizími lidmi, Sám doma a Volání na tísňovou linku. Druhé části nazvané "Internet" byli přítomni pouze žáci 4. a 5. ročníku. Dozvěděli něco více z témat Bezpečný internet, Sociální sítě, Komunikace po internetu, Bezpečné nakupování a Kyberšikana. Celý program byl pro žáky poučný a zajímavý.

Betlémské světlo

Jak už to každoročně chodí, i letos základní škola připravila vystoupení v sále KD Hodice dne 23. prosince, kterým přivítala Vánoce 2019. V úvodu pan farář Damián Škoda všem přítomným připomněl tradici Betlémského světla, které přivezl s sebou. Poté děti pod vedením paní učitelky Dagmar Marešové vystoupily s příběhem "Betlémští pastýři" a zahrály vánoční koledy na flétničky. Na závěr jsme si mohli betlémské světlo odnést do svých domovů a těšit se na Ježíška.

MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 stihl ještě před plaváním přijít do školy Mikuláš, čert a anděl. Protože byly asi děti hodné, odešel čert s prázdným pytlem. Děti zazpívaly připravenou písničku nebo přednesly básničku a za odměnu od Mikuláše dostaly balíčky sladkostí. Trojice potom odešla do mateřské školy, aby zjistila, jestli máme také hodné mladší děti.

Zahájení Adventu

V sobotu 30. listopadu 2019 udělaly radost děti mateřské a základní školy v Hodicích nejen svým příbuzným, známým, občanům Hodic a okolí, ale i paní učitelkám, které celé vystoupení s dětmi připravovaly. Zazněly vánoční a zimní koledy, básničky a také píseň Karla Gotta a Charlotty "Srdce nehasnou" v podání Kamilky Anderlové a Adama Roláka.  

Svatomartinské vystoupení

V sobotu 16. listopadu 2019 vystoupili se svým programem žáci základní školy v KD Hodice na setkání nazvaném "Svatomartinské setkání." Děti s paní učitelkou D. Marešovou a vychovatelkou ŠD sl. M. Křivanovou nacvičily vystoupení nazvané "O SMOLÍČKOVI."Zahrály na flétničky 2 lidové písničky „PÁSLA OVEČKY V ZELENÉM HÁJEČKU“ a „NA TÝ LOUCE ZELENÝ.“ Dále zatančily moderní tanec „UŽ TROUBĚJÍ NA HORÁCH JELENI“ na píseň skupiny Maxim Turbulenc. Poté zahrály pohádku se zpěvem „O SMOLÍČKOVI.“ A na závěr některé dívky předvedly gymnastické cvičení. Celé vystoupení se všem přítomným moc líbilo.

 

Vystoupení pro děti MŠ Hodice

15. listopadu 2019 představili žáci základní školy své vystoupení pro seniory dětem a paní učitelkám z mateřské školy. Děti zaujala nejvíce pohádka a písnička "O SMOLÍČKOVI" a gymnastické cvičení dívek.

HALLOWEEN

Dne 31. října v odpoledních hodinách jsme se společně sešli v ZŠ Hodicích. Děti si společně s rodiči vyřezávaly a dlabaly halloweenské dýně, které si velmi povedeně ozdobily. Velké poděkování patří paní Dufkové st., která přinesla všem přítomným ochutnat "napečené duchy" a všem moc chutnali.

ZOO Jihlava

Ve čtvrtek 31. října jsme měli možnost shlédnout program, zaměřený na život divokých zvířat v našich smíšených lesích. Po příjezdu autobusem před bránu zoologické zahrady si nás u pokladen vyzvedla milá a ochotná slečna, která nás následně provedla celým programem. Měli jsme možnost si procvičit paměť; děti hledaly spojitost plodů s daným jehličnatým, či listnatým stromem, podle určitých indicií (stopa, potrava, predátor) poznávaly lesní zvíře - kuna, sova, divoké prase, ježek, lýkožrout. Na dalším stanovišti jsme potrénovali naši bystrost. Ve smíšeném stromořadí jsme nacházeli různě umístěná zvířata. Poté jsme došli k poslednímu úkolu - vyzkoušeli jsme si pohled v dáli dalekohledem a v neposlední řadě jsme si poslechli krátký příběh o lese. Na závěr naše putování po zoo jsme měli krátkou procházku po pavilónech opic a plazů. Také se nám naskytla jedinečná příležitost uvidět krmení lachtanů. Některé děti si koupily drobný suvenýr a společně jsme opustili zahradu s velmi příjemným dojmem.

Návštěva knihovny

V pondělí 30. září 2019 navštívili žáci základní školy s paní učitelkami Místní knihovnu v Hodicích. Paní Ivana Kalinová nás seznámila s prostorami nově zrekonstruované knihovny. Knihovna je velmi pěkně zhotovená, nabízí klidná zákoutí, kde se může čtenář ponořit do čtení. V knihovně se střídají každé pondělí dvě milé knihovnice, které jsou ochotné pomoci s vyhledáváním knih. Po příchodu jsme zhlédli několik slidů, které se týkaly počátků vzniku knih, respektive jak se vědomosti a události uchovávaly od samého prvopočátku vynalezení písma - pravěké malby, psaní do písku, hliněné destičky, svitky v Alexandrijské knihovně, vynález knihtisku, opisování knih v klášterech, až po dnešní moderní způsoby tištění knih. Dozvěděli jsme se také, jak se samotná knížka dělí - tělo, hřbet, předsádka, desky, přebal, aj. Zajímavostí a opravdovou kuriozitou je Pražské Klementinum - česká národní knihovna, která je podle všeho nejkrásnější knihovnou na světě. V hodické knihovně  si každý měl vybrat jednu knížku dle vlastního výběru, kterou si následně mohl prolistovat. Na samý závěr jsme se dozvěděli také o takzvaném Ex libris - z latinského překladu Z knih, jedná se o jakýsi podpis. Byl zpravidla k nalezení na předsádce, čtenář, či vlastník si tak značil, že se jedná o knížku, která je jeho vlastnictvím. Mnohdy byly tyto podpisy ilustrativně vyhotoveny. A my jsme si také mohli zkusit, jak by vypadal Ex libris v našem podání. Děti návštěva knihovny velice bavila a snad i malinko motivovala k návštěvě knihovny. 

 

Dopravní hřiště

V pátek 13. září 2019 se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy na ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě. Pod vedením paní Nadi Bouchnerové absolvovali žáci teoretickou část výuky, ve které si zopakovali dopravní značky a seznámili se se základními pravidly silničního provozu.

Zahájení školního roku 2019/2020

Již po před půl osmou se začali shromažďovat u školy chlapci a děvčata. Ti starší proto, aby si s kamarády popovídali o zážitcích z prázdnin a ti nejmenší čekali netrpělivě na své první zvonění. Slavnostní zahájení probíhalo pro všechny přítomné ve třídě paní učitelky Lenky Vašatové. Ředitelka školy přivítala starostu obce Ing. Josefa Bakaje, který každoročně vítá společně s třídní učitelkou ve škole nové prvňáčky a pozdravila žáky i rodiče s přáním úspěšného  školního roku. Pak stručně seznámila žáky a rodiče s organizací školy, představila všechny pracovníky a žákům pátých tříd připomněla jejich poslední školní rok v naší "vesnické škole." V závěru poděkovala všem za přípravu školního roku.

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.