knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je sobota 1.10.2022
Svátek slaví Igor, zítra Olívie / Oliver

LOUČENÍ

Ve čtvrtek 30. června 2022 jsme slavnostně ukončili školní rok 2021/2022. Rozloučili jsme se s páťáky a přivítali budoucí prvňáčky. Paní učitelky rozdaly vysvědčení a třídy ve škole již zejí prázdnotou.

Za nás všechny bych chtěla popřát dětem plno prázdninových zážitků, plno nových kamarádů a krásné prázdniny.

Rodičům bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci během celého školního roku a popřát jim také krásnou dovolenou, kterou stráví se svými dětmi.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům za obětavou práci a popřát i jim zaslouženou dovolenou naplněnou krásnými, prosluněnými dny.

A teď hurááá na prázdniny a 1. září 2022 se všichni zase budeme těšit. Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy

PASOVÁNÍ PRŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

S koncem školního roku budou děti hodnoceny za svou celoroční práci, a tak přišel i čas zjistit, jestli naši prvňáčci byli pilní ve výuce čtení a zaslouží si být povýšeni na čtenáře.

29. 6. 2022 jsme se tedy vydali do Místní knihovny v Hodicích, kde na nás čekal rytíř Knihomol.

Vstup mezi čtenáře nebyl zadarmo. Museli jsme splnit tři úkoly, na jejichž správnost Knihomol bedlivě dohlížel. Měl velikou radost, že jsme všechno krásně zvládli a stali jsme se čtenáři.

Pro všechny žáky naší školy pak paní Kalinová připravila prázdninový úkol.

Z našich toulek pošleme pozdrav do knihovny a v září uvidíme, kde všude jsme cestovali.

Ať žijí prázdniny!

 

Vyhodnocení jarní soutěže v lehké atletice

Ke konci školního roku byli "naši sportovnci" vyhodnoceni ve čtyřboji v lehké atletice. V hodinách tělesné výchovy si několikrát vyzkoušeli souboj v běhu na 50 m, skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem a běh 400m. Nejlepší výkon byl vyhodnocen a body byly sečteny. Ti nejlepší obdrželi diplom a drobnou odměnu.

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST DĚTÍ ve školním roce

Na závěr školního roku byli žáci školy, kteří se během celého školního roku pravidelně účastnili v rámci školní družiny dramatických činností pod vedením p. vychovatelky Ilony Dvořákové a děvčata, která se paní učitelkou Marešovou scházela v hudebním kroužku a hrála na flétničky, odměněni upomínkovým listem a drobnými odměnami. Společně připravovali pásmo písní a pohádek pro děti z mateřské školy a širší veřejnost (pro maminky, rodiče a občany z Hodic a okolí).

Návštěva v ZŠ Třešť

V pátek 24. 6. 2022 jsme byli pozváni do ZŠ v Třešti. V nových učebnách odborných předmětů si pro nás vyučující se svými žáky připravili zajímavé ukázky vyučovacích hodin. Nejdříve jsme zavítali do učebny fyziky a vyzkoušeli si různé fyzikální jevy v praxi. Zatím je neumíme vysvětlit, ale líbily se nám. V učebně angličtiny na nás čekaly různé hry, anglické knížky, omalovánky a pexesa na interaktivní tabuli. Třetí v pořadí byla učebna zeměpisu. Tady jsme si zopakovali učivo o planetách. Poslední byla učebna informatiky. Na 3D tiskárně jsme viděli výrobu píšťalek, dozvěděli jsme se o tiskárně zajímavé informace a mohli jsme si o píšťalky zasoutěžit. Učebnou se pod vedením žáků osmých tříd projížděli roboti. Děti si mohly vyzkoušet jejich programování i ovládání, které se nám v příštím školním roce bude hodit. Děkujeme za pozvání.

 

projekt ŠKOLA V POHYBU

Ve středu 22. 6. se proměnila na našem krásném víceúčelovém hřišti u ZŠ Hodice hodina tělesné výchovy  v neobvyklý sportovní zážitek, protože roli vyučujícího převzal profesionální trenér Vlastimil Savi (Grassroots trenér mládeže FAČR - OFS Jihlava). Hravou a zábavnou formou zapojil na celých 90 minut všechny děti do sportovních aktivit plných radosti, nadšení z pohybu a vzájemného soutěžení. Mockrát děkujeme a s nedočkavostí se těšíme na další pokračování!

 

 

IZS v Třešti

Ve čtvrtek 9. června upořádali učitelé ZŠ v Třešti v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému kraje Vysočina pro děti zábavné dopoledne. Vedle řady soutěží, vědomostních i dovednostních disciplín bylo žákům předvedeno i mnoho věcí z policejní, záchranářské a hasičské práce. Akce se konala za příznivého počasí a zúčastnily se jí i děti z MŠ Třešť, žáci ZŠ Třešť a okolních málotřídních škol z Hodic, Pavlova a Růžené.
Celý program byl odstartován v 8.10 hodin, a všechny školy byly rozděleny na stanovištích tak, aby si děti mohly prohlédnout nabízená stanoviště. Policejní psovodi se svými pejsky předvedli velké umění, především poslušnost psů na povely, chování pejska v situaci, kdy pachatel zadržuje rukojmí, hlídání pachatele a nakonec si děti mohli splnit přání, po kterém celou dobu ukázek nejvíc toužili. Pohladit si alespoň jednoho z pejsků. Další program pokračoval testy z dopravních značek, řešení jednoduchých dopravních situací a bezpečného chování na ulicích.
Na žáky dále čekala ukázka a zkouška první pomoci a transport raněného v podání záchranářů rychlé záchranné služby kraje Vysočina.
Celé velmi vydařené dopoledne bylo pro děti nejen velkou odměnou za téměř uplynulý školní rok 2021/2022, ale také velkým vědomostním, poznávacím a zkušenostním přínosem.
Velké poděkování patří paní učitelce ZŠ Třešť, která je metodikem prevence na škole - Mgr. Ivoně Přechové - za výbornou organizaci celé akce a také bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci podíleli s totálním nasazením sil a prostředků a jako obvykle předvedli maximální ochotu a výkon pro všechny děti.

RECYKLOHRANÍ - ÚSPĚCH ŠKOLY

Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které jsou na konci školního roku sečteny a školy jsou vyhodnoceny. Ve školním roce 2021/2022 se opět Základní škola Hodice umístila v Kraji Vysočina na 7. místě a v celorepublikovém hodnocení na krásném 103. místě. Za odměnu byl škole věnován certifikát v hodnotě 1.000 Kč na nákup zboží v řetězci Kaufland. 

POKOS - Příprava občanů k obraně státu

Ve čtvrtek 2. června jsme navázali na 1. část projektu "POKOS," která se konala v naší škole 19. května. Dnes navštívili naši školu čtyři zástupci Krajského vojenského velitelství Jihlava. Cílem těchto akcí je zábavnou a interaktivní formou představit dětem ozbrojené síly a Armádu České republiky. Informovat o hlavních úkolech armády, její současné činnosti, výcviku a výstroje, včetně ukázky chemické a zdravotnické přípravy. Žáci se dozvěděli základní informace o struktuře, historii a úkolech současné Armády České republiky, dále o působení v zahraničních misích, o úloze ozbrojených sil ČR při řešení krizových situací. V rámci projektu si žáci vyzkoušeli kurz 1. pomoci, základy sebeobrany i ukázku zbraní. Vojáci si pro naše žáky připravili několik stanovišť s nejrůznější armádní tematikou. Také jim bylo vysvětleno nebezpečí chemických havárií či zbraní. Dozvěděli se, jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva, jaké jsou ochranné prostředky a jak je používat. Na několika stanovvištích si děti mohly vyzkoušet hod granátem, prohlédnout vojenské zbraně a na závěr se posadit do vojenského auta. Všechny splněné úkoly si děti zaznamenávaly na kartičky a všichni byli za odměnu odměněny diplomem. Vítězové byli odměněni hrou "vojenské puzzle." Projekt POKOS významně přispěl ke zvýšení povědomí žáků o obraně státu.

VESELÉ ZOUBKY

Ve středu 25. 5. 2022 absolvovali prvňáčci preventivní program s názvem Veselé zoubky. Společně jsme si nejdříve povídali o tom, jak se naše zuby jmenují, proč mají různý tvar a co je chrup mléčný a stálý. Pak jsme se dozvěděli, jak se správně o zuby starat, co jim prospívá a co škodí, proč je důležité chodit na preventivní prohlídky. Čekala nás i krátká pohádka s Hurvínkem a za odměnu jsme si odnesli dárečky, díky kterým budou naše zoubky snad jen veselé.                                                              Za dárečky děkujeme společnosti dm drogerie markt s.r.o.

POKOS

V rámci "Přípravy občanů k obraně státu" (POKOS) nás naši školu 19. 5. 2022 navštívil člen armády ČR kpt. Rudolf Veverka. Žáci se dozvěděli, že občanství s sebou nese i povinnosti. Děti získaly informace o obraně státu, úloze ozbrojených sil či výhodách členství v mezinárodních organizacích. Byly seznámeny i s tím, jak armáda spolupracuje v mimořádných situacích, jako například při onemocnění COVID 19, kdy vojáci pomáhali v nemocnicích, v očkovacích centrech, domovech pro seniory nebo při likvidaci následků tornáda na Moravě. Přednášku doprovázely prezentace, fotografie a videa z výcviků, obrázky armádních vozidel a letouny. Děti společně zjišťovaly, co má obsahovat evakuační zavazadlo a k čemu slouží. Na závěr si každý mohl vyzkoušet vojenskou výstroj (přilbu, vestu, boty) a také držení makety pistole a samopalu. 

DEN MATEK

Ve čtvrtek 12. května 2022 pozvaly děti maminky a další hosty do základní školy, aby jim popřály všechno nejlepší ke Dni matek. Připravily si pro ně krásné vystoupení, které se jim moc povedlo. Zarecitovaly básně, na flétničky zahrály několik lidových písní a potom děti, které se schází každý čtvrtek odpoledne si nacvičily pohádku "Tři čuníci," kterou zahrály i na flétnu. Na závěr si všechny děti tuto píseň zatančily a zazpívaly. Velké poděkování patří všem pracovníkům školy. Paní vychovatelka I. Dvořáková připravila kulisy pro pohádku a s dětmi pohádku nacvičila, paní učitelka L. Vašatová společně s asistentkou pedagoga p. M. Míčovou s dětmi zasadily "květinku do květináčků, vyrobily krásná přáníčka, paní učitelka Marešová s dětmi nacvičila písničky na flétničky a E. Novotná se vším pomáhala. Maminkám se vystoupení moc líbilo a určitě ze svých dětí měly velkou radost.

Divadlo v ZŠ Třešť

ČARODĚJNÉ NÁMLUVY

Ve středu 11. 5. 2022 jsme navštívili ZŠ v Třešti. Byli jsme pozváni na hudební pohádku Čarodějné námluvy, kterou hrál divadelní soubor Třeštíci. Děj pohádky se odehrával v království, kde starý král chtěl předat vládu svému synovi. Vše se neobešlo bez pomoci kouzel a kouzelných lektvarů. Celou pohádkou prostupovaly písničky s texty, které byly vytvořeny přímo pro tuto hru. Představení se nám moc líbilo a budeme se těšit na další pozvání.

ZOO Jihlava

3. 5. 2022 jsme se vydali do ZOO v Jihlavě. Čekala na nás prohlídka zoologické zahrady a výukový program Cesta kolem světa. Nejdříve jsme se prošli probouzející se zahradou. Některá zvířata jsme viděli v jejich příbytku a pak i ve výběhu. Po nákupu drobných dárků jsme se vraceli zpět k výběhu legračních surikat. Kousek odtud je vstup do podzemí. Tam si pro nás přišla paní učitelka. S ní jsme si povídali o kontinentech světa. Seznámila nás s některými rostlinami a živočichy, kteří tu mají domov. Poznávali jsme čichem a hmatem různá koření a plodiny. Mohli jsme si sáhnout na želvu nádhernou a strašilku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a byli jsme pochváleni za aktivní spolupráci.

Taneční obor ZUŠ v Třešti

4. 5. 2022 jsme se sešli na zastávce vlaku v Hodicích a vydali jsme se na vystoupení Tanečního oboru ZUŠ v Třešti.                 V představení jsme viděli tančit malá děvčata z přípravného oddělení až po velké slečny, dokonce tančil i jeden kluk.         

Celé představení jsme pozorně sledovali. Jednou z tanečnic byla i naše spolužačka. Tak možná příště bude tanečnic z naší školy víc.

ČARODĚJNICKÝ DEN

V pátek 29. 4. 2022 se naše škola proměnila v chýši plnou čarodějnic a čarodějů. Děti již přicházely z domova v kostýmech tajemných bytostí a odstartovaly tím tento ČARODĚJNÝ DEN.
Čarování provázelo celé vyučování. Počítali jsme, naučili jsme se básničku o čarodějnici a nakonec jsme se podívali na ukázku z filmu „Dívka na koštěti“ a s Petrou Černockou jsme si zazpívali písničku „Saxana.“ Jaký význam této tradice a proč pálíme čarodějnice se můžete dozvědět zde: https://stips.cz/ceske-tradice-paleni-carodejnic/

ŠKOLNÍ KOLO - SOUTĚŽ VE ZPĚVU

Čtvrtek 28. dubna 2022 patřil písničkám a mladým zpěváčkům. V základní škole se konalo školní kolo soutěže ve zpěvu.
Muzika nás obklopuje na každém kroku, ale zpívání samotné se z dětského života v současné době vytrácí. Všechny děti v  jednotlivých kategorií si vybraly lidové i umělé písně, jednu píseň zazpívala žákyně 5. ročníku v angličtině. Radost nám udělali všichni účinkující už jen tím, že se odhodlali zpívat před publikem - ostatními spolužáky a porotou - všemi pracovníky školy. A jak vše nakonec dopadlo? viz níže výsledková listina

Návštěva v Obecní knihovně

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme opět po delší odmlce navštívili Obecní knihovnu. Paní Ivana Kalinová pro děti připravila povídání o Spejblovi a Hurínkovi. Děti se dozvěděly více o loutkách, kdo postavičky namlouval, z čeho jsou vyrobené a jak se s nimi hraje divadlo. Všichni si mohli vyzkoušet pohybovat s loutkou Hurvínka, kterou si paní Kalinová připravila, na připravený podklad dokreslily části těla a na závěr jsme se všichni společně podívali na jednu epizodu s názvem "Hurvínek hlavou rodiny."  Všem se program velice líbil a paní Kalinové bychom rádi poděkovali za příjemně strávené dopoledne.

ČISTÁ VYSOČINA

Ve středu 20. 4. 2022 jsme se s dětmi vydali směrem na Hamry, abychom se i my zapojili do projektu "Čistá Vysočina 2022." Nejdříve jsme si povídali, jak přírodu můžeme chránit, proč a jak třídíme odpad, kde jsou sběrové nádoby v Hodicích a nakonec jsme posbírali kolem cesty plno odpadků.

VELIKONOCE

Týden před Velikonocemi jsme si s dětmi připomněli tradice a zvyky, zazpívali jsme si jarní a velikonoční písničky, vyrobili ozdobné velikonoční osení a namalovali několik pěkných velikonočních obrázků. Po dvou letech, kdy nebylo kvůli epidemiologické situaci možné pořádat společné akce, jsme opět pozvali pana Jiřího Holoubka, který s dětmi upletl krásné pomlázky. Jsme moc rádi, že si ve středu 13. dubna udělal čas a přišel mezi nás.

MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 18. 3. 2022 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž - Matematický klokan.

U nás ve škole zajímavé matematické příklady řešili žáci 2. a 3 ročníku v kategorii CVRČEK a žáci 4. a 5. ročníku v kategorii KLOKÁNEK. Na vyřešení úloh měli žáci 45 nebo 60 minut. Úlohy jsou podle obtížnosti bodovány třemi, čtyřmi nebo pěti body a za nesprávně vyřešený úkol se jeden bod odečítá. Žák vybírá správnou odpověď z pěti nabídnutých možností (správná odpověď byla vždy jen jedna). Každý soutěžící vstupuje do soutěže s 18 nebo 24 body, to aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků. Výsledková listina viz níže

ŠKOLNÍ KOLO - RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Literatuře a přednesu básní se na naší škole věnujeme několik let. Bohužel nám probíhající epidemie nedovolila uskutečnit loňský ročník. O to víc jsme se všichni těšili, že to letos vyjde. V průběhu března proběhlo třídní kolo. Všechny děti měly připravenou pěknou básničku a proto postoupili do školního kola, které se uskutečnilo ve čtvrtek 31. března. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. A jak to dopadlo? viz níže

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁČKŮ VE ŠKOLE

Ve středu 16. března 2022 zavítali naši předškoláčci do základní školy, kde se seznámili s prostředím školy a zažili s nimi „opravdové“ vyučování. Strávili společně dvě vyučovací hodiny, ve kterých si vyzkoušeli nejen sezení v lavici, ale podívali se, jak se žáci v hodině učí. Společně  plnili nejrůznější úkoly, např. hledání obrázků podle významu slov, počítání  na interaktivní tabuli, prvňáčci předvedli své čtenářské dovednosti a také se předškoláci zúčastnili hodiny informatiky v počítačové učebně.

Viděli tak, co všechno je čeká a zároveň všechny přesvědčili, že jsou na školu dobře připraveni a že se do ní těší. Moc jsme si společné dopoledne ve škole užili.

Návštěva „velké školy“ byla pro předškoláky velikou motivací a protože proběhla tak mile a příjemně, jistě všechny děti z naší školky půjdou v září do školy s nadšením.

Na závěr si děti vyměnily sladkosti a děti ze školky si odnášely ještě upomínkové listy, které jim starší budoucí „spolužáci“ připravili.

VÍTÁME JARO

V březnu jsme ve škole začali vítat jaro. Ve výtvarné výchově, pracovních činnostech a ve školní družině děti "ztvárnily" jaro malováním, kreslením a také jaro přivítaly jarními písničkami. Práce dětí zdobí chodbu naší školy.

22. 2. 2022

KARNEVAL ve škole

V týdnu před jarními prázdninami si děti v pracovních činnostech, ve výtvarné výchově a ve školní družině vyráběly nebo malovaly různé masky a těšily se na pátek, protože se konečně dočkaly společné akce - KARNEVALU. Také si v hodinách povídaly o masopustu, dozvěděly se o tradicích a zvycích a pokusily se "svoji masku" barvitě popsat. A konečně v pátek odpoledne se ve třídě objevili kovbojové, princezny, policista, pokemon a další krásné masky. Děti si zatancovaly a změřily své síly v různých soutěžích. Honzík z 1. třídy krásně zahrál na kytaru skladbičky, které si nacvičil a děvčata z hudebního kroužku zahrály na flétničky. Paní vychovatelce I. Dvořákové, p. asistence M. Míčové, p. E. Novotné a paní učitelkám patří velké poděkování za přípravu a společně strávené chvíle s dětmi nejen při učení. 

PLAVECKÁ VÝUKA

Plavecká výuka žáků ZŠ Hodice na bazénu E. Rošického v Jihlavě probíhala od 25. 11. 2021 do 10. 2. 2022. Zúčastnili se jí všichni žáci 1. - 5. ročníku,  pouze jeden žák byl omluven. Na závěr si děti "změřily" své plavecké výkony s dětmi ze ZŠ Růžená v plaveckých závodech. Výsledková listina viz níže

SPORTUJEME V REGIONECH

Ve středu 20. ledna 2022 si děti mateřské školy a žáci základní školy společně zacvičili v sále kulturního domu v Hodicích. Škola se zapojila do projektu "Sportujeme v regionech," jehož cílem je budovat všestrannost a motivaci k pohybu. Hravá hodinka vedena 2 trenéry z Prahy, byla založená na pestrém mixu atletických cvičení a pohybových her, s důrazem na rozvoj osobnosti a týmového ducha. Děti provázel oblíbený putovní maskot opičák Max. Paní učitelky obdržely zdarma zásobník her a konkrétní tipy na realizaci her a cvičení, která využijí v hodinách tělesné výchovy a pohybových hrách s dětmi.

Vánoce 2021

Poslední den před vánočními svátky se děti do školy určitě těšily, protože se nemohly dočkat Ježíška. Přes noc ježíšek nadělil dárky i dětem v ZŠ Hodice. Dopoledne jsme si všichni udělali společně radost - rozbalovali jsme dárky, zpívali vánoční písně, připomněli jsme si zvyky a obyčeje, a mezitím pojídali domácí napečené cukroví. Nakonec jsme na přání dětí zhlédli černobílou pohádku "Popelka." Odpoledne jsme se rozcházeli plni očekávání, co nás čeká za překvapení doma, v rodinném kruhu. 

Vánoční čas

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností děti s paní učitelkou Lenkou Vašatovou a asistentkou Martou Míčovou malovali a vyráběli vánoční předměty a ozdobili si stromečky ve škole, na nástěnkách Obecního úřadu a v areálu školy.

Zimní radovánky

V prosinci nám přálo počasí, a proto jsme se mohli všichni radovat za sněhu. Uspořádali jsme "zimní radovánky."

ZIMA

V předvánočním čase jsme se vydali do přírody. Děti pozorovaly stromy v zimě, stopy ve sněhu a také nazdobili stromečky pro zvířátka dobrůtkami, které jim přinesly.

DĚTI DĚTEM

Ve středu 8. prosince jsme pozvali děti z mateřské školy do základní školy, abychom jim zahráli pohádku "Tři prasátka" současně s básničkami a hrou na flétnu, zpěvem a hudebně rytmickým doproovodem a také přiblížili předvánoční čas s "Vánoční abecedou" a zpěvem písně "To k Vánocům patří." Obě vystoupení jsme měli připravená pro veřejnost: v listopadu na Svatomartinské setkání občanů Hodic a na Zahájení Adventu, která byla zrušena. Všem dětem, paní učitelkám a také inspektorům, kteří na škole v této době vykonávali inspekční činnost, se vystoupení moc líbila. Představení připravila vychovatelka ŠD Ilona Dvořáková a p. uč. Dagmar Marešová. O krásné rekvizity - domečky pro prasátka a adventní čtení zhotovily vychovatelka družiny I. Dvořáková společně s asistentkou Martou Míčovou. Všem bych touto cestou ráda poděkovala. Dgmar Marešová, ředitelka školy

Čert, Mikuláš a anděl

Mikuláš v doprovodu anděla a čerta chodí ulicemi v předvečer svátku svatého Mikuláše, tedy 5. prosince. Den, kdy budou hodné děti odměněny a ty zlobivé dostanou uhlí, brambory, případně výprask od čerta, připadá letos na druhou neděli adventní. Letos jsme se této trojice ve škole nedočkali. Asi proto, že děti jsou hodné??? Tak jsme si je alespoň namalovali a vyrobili. 

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

Žáci naší školy prožili v pondělí 25. října 2021 Halloweenský den plný masek a čarodějného učení. Děti mohly přijít do školy v maskách všeho druhu a typu. Poslední barevné úpravy někteří stihli ještě před začátkem vyučování. Strašidla se učila český jazyk, anglický jazyk, matematiku a také si všichni zazpívali písničku Pět malých dýní a vyrobili si krásná strašidla. Odpoledne mezi "strašidla" zavítali rodiče, aby pomohli dětem dlabat dýně. Tentokrát jsme naši tradici uspořádali venku, i když foukal vítr, ale zahřál nás horký čaj a sladkosti, které donesly maminky. Velké poděkování patří paní Báře Dufkové za rakev se sladkými prsty a paní Janě Biskupové za výborné řezy.

Stavíme se stavebnicí ROTO

Děti si v hodině pracovních činností opět mohly postavit podle své fantazie výrobek ze stavebnice ROTO, kterou jim věnoval Kraj Vysočina.

podzimní vyrábění

V hodinách pracovních činností jsme si vyráběli draky, ježky.

PODZIM

Chodbu ve škole jsme si vyzdobili také podzimně.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. 9. 2021

 
 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Očima ředitelky školy

V sobotu 11. září 2021 jsme ve spolupráci se zřizovatelem obce Hodice u příležitosti VIII. Setkání hodických rodáků pozvali do základní školy nejen bývalé žáky školy, ale i děti, občany Hodic a okolí. Důvod byl zřejmý. V posledních letech se základní škola změnila k nepoznání díky podpoře zřizovatele a zastupitelů obce, kteří mají zájem o chod mateřské a základní školy v obci. Děti navštěvují moderní školu se všemi současnými trendy a vybavením. Najdeme zde dvě prostorné třídy, vybavené výškově stavitelnými lavicemi a účelově zařízeným nábytkem; interaktivní tabuli, která je v obou třídách využívána k prezentaci nového učiva a procvičování. V přízemí školy se nachází dvě místnosti školní družiny – pracovní třída a herna s množstvím her a stavebnic. V 1. patře je vybudovaná  počítačová učebna s 10 počítačovými stanicemi a 10 notebooky a dále školní jídelna – výdejna, která všechny zaujala vybavením „jako doma.“ V přízemí budovy se nachází sociální zázemí, které bylo během letních prázdnin v roce 2017 zcela zrekonstruované. Návštěvníci se mohli projít a někteří si i „zacvičit“ na našem víceúčelovém hřišti, které se 12. 9. 2018 slavnostně otevíralo. Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout prostory školy, zavzpomínat si na doby, kdy chodili do malotřídní školy v Hodicích a ve třídách se „hledat“ na vystavených fotografiích . V místnosti školní družiny si s hosty povídala zastupitelka obce p. Mirka Štěpánková nad kronikami školy: KNIHA I. od roku 1870 – 1932/33 a KNIHA II. 1986/1987 a kronikou obce Hodice.

Již před 15. hodinou přišlo kolem 60 hostů, které školou prováděly současní žáci, ředitelka a pedagogové školy. Proud návštěvníků se nezastavil ani se 17. hodinou, někteří opouštěli školu až po šesté hodině večerní. Po celou dobu se všichni snažili procházet s návštěvníky po škole, zastavit se a „prohodit“ pár slov, vyslechnout si názory a zjistit, jak se jim u nás líbí. Proto si dovolím vyslovit názor, že velmi dobrý dojem zanechaly nejen všechny prostory, ale právě ochota a vstřícnost všech zaměstnanců školy. A to byla podle mne ta správná „třešinka na dortu“, která velkou měrou přispěla k výborné atmosféře.

Nejenom za to patří všem zaměstnancům školy můj dík. Věřím, že dobrý pocit z celé akce měli i mí kolegové, paní Novotná, která se podílela na přípravách a úklidu školy, paní Štěpánková, pan starosta a snad i většina návštěvníků. Podle našich odhadů navštívilo naši školu přes 120 účastníků. Pokud jste se z různých důvodů nemohli dne otevřených dveří zúčastnit, ale rádi byste si naši školu prohlédli, můžete se na nás obrátit, rádi Vás po domluvě provedeme. Máme se totiž čím pochlubit! A jestli se chcete více dozvědět o vzniku, historii a prohlédnout si fotografie základní školy v Hodicích, obě kroniky školy jsou uloženy ve Státním archivu v Jihlavě. Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy

 

Školní kronika

 
 
 
 

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo 1. září v ZŠ Hodice se všemi dětmi a rodiči prvňáčků, i když tentokrát ještě vzhledem k mimořádným opatřením "v rouškách." Ti nejmenší - prvňáčci jsou jistě plni očekávání – Jaká ta škola bude? Zvládnu to? Pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Vašatové, která jim bude trpělivě se vším pomáhat, určitě ano. A ti ostatní se těšili na své spolužáky, na paní učitelky a novou vychovatelku ŠD. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pro všechny - vás žáky, učitele, zaměstnance školy i rodiče rokem pohodovým a příjemným. D. Marešová, ředitelka školy

 

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.