knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je pátek 29.9.2023
Svátek slaví Michal, zítra Jeroným

GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Základní škola a mateřská škola Lety, okres Praha – západ, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  • školní matrika (vedení dokumentace školy),
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady žáků pro vyšetření v PPP,

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky: 3uvp2p

emailem: skola@hodice.cz

poštou na adrese:
Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace                                                                                    Hodice 86, 589 01 Třešť

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je: Ing. Radomír Tomandl

telefon: 602 459 546

e-mail: Gdpr.trestsko@email.cz

POVĚŘENEC GDPR

 
 
 
 

Plnění informační povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 
 
 
 

INFORMACE k poskytování osobních údajů

 
 
 
 

Výroční zpráva o poskytování informací

 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.