knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je sobota 9.12.2023
Svátek slaví Vratislav, zítra Julie

PŘEDSTAVUJEME SE

 

Základní škola v Hodicích je dvoutřídní  málotřídní škola, kterou navštěvují žáci 1. – 5. ročníku.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

V základní škole je provoz od 7.00 do 15.00 hodin.

 

Co nabízíme našim žákům:

Našim žákům poskytujeme plnohodnotné vzdělání. Výhodou naší školy je menší počet žáků ve třídách. Učitel jim tak  může věnovat značnou individuální péči.  Žáci mají větší možnost  projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti, a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích.

Velice dobré výsledky máme i u dětí s vývojovými poruchami učení, tyto poruchy se v menším kolektivu snáze rozpoznají.
Menší počet dětí na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, může zde fungovat lepší kontakt s rodiči dětí.
Žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se.

Vztahy mezi žáky naší školy bývají otevřené a pevné, trvají často celý život.  Kázeňské problémy se zde vyskytují minimálně.

Ve škole také nabízíme rodičům logopedickou prevenci u dětí s chybnou výslovností.
Zanedbatelný není ani fakt, že žáci nejsou stresováni brzkým ranním vstáváním a dojížděním do okolních škol.
Z výzkumů vyplývá, že žáci málotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.

Představujeme školu

Škola je umístěna v budově, obklopené školní zahradou. V roce 2018 byl vedle základní školy vybudován nový areál víceúčelového hřiště, který využíváme k výuce TV, o přestávkách a odpoledne zde sportují děti ve školní družině. Najdeme zde plochu na sportovní vyžití (míčové hry, odpočinkové hry i vybíjenou apod.), hod kriketovým míčkem a dále běžeckou dráhu na 50 m i dráhu s doskočištěm na skok do dálky.

V přízemí budovy se nachází obě třídy, vybavené interaktivními tabulemi, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi a vyhovujícím nábytkem, odpovídajícím hygienickým normám. Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a notebooky s připojením k internetu.

V prvním patře je naší chloubou počítačová učebna s 10 počítačovými stanicemi a 10 notebooky, další didaktickou technikou, žákovskou a učitelskou knihovnou. V této učebně se vyučuje zejména anglický jazyk, informatika a nepravidelně procvičujeme učivo českého jazyka, matematiky přírodovědy či vlastivědy; dále tuto učebnu využívají děti školní družiny v počítačovém kroužku. Také zde najdeme kancelář a školní jídelnu – výdejnu. Obědy do školy se převáží ze školní jídelny v mateřské škole Hodice.

Mimoškolní aktivity

Děti, které navštěvují kroužky dramatický a hudební, pravidelně vystupují na akcích, pořádaných pro veřejnost. Pravidelně se účastníme dalších aktivit, připravujeme pro žáky projekty, spolupracujeme s okolními školami a organizacemi:                 

 • plavecký výcvik v krytém bazénu v Jihlavě;

 • kurz dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě;

 • kulturní akce;

 • vystoupení pro veřejnost (Svatomartinské vystoupení, Zahájení Adventu, Den matek apod.);

 • úzce spolupracujeme s mateřskou školou; žáci školy připravují program pro děti mateřské školy ke Dni dětí, společně vítáme předškoláčky apod.;

 • zapojujeme se do různých soutěží (matematických, sportovních, výtvarných a dalších);

 • společně s DDM a ZUŠ v Třešti; 

 • pořádáme „Den Země“, účastníme se úklidu v okolí obce;

 • připravujeme přivítání předškoláčků ve škole;
 • uskutečňujeme rozloučení s páťáky;

 • spolupracujeme s Místní knihovnou, která připravuje pro děti různé pořady se zaměřením na literaturu a „Pasování prvňáčků na čtenáře“;

 • jsme zapojeni do projektů Recyklohraní, Soutěž s panem Popelou;

 • nepravidelně podnikáme různé exkurze;

 • samozřejmostí jsou na konci školního roku výlety.

 

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.