knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je pátek 29.9.2023
Svátek slaví Michal, zítra Jeroným

LEGISLATIVA

Legislativa, kterou se řídí provoz školních jídelen

ZÁSADY PROVOZU

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novým školským zákonem č. 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, ES č.178/2002, vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování zaměstnanců.
Označování alergenů v potravinách upravuje zákon o potravinách č. 110/97 Sb., vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu značení potravin a tabákových výrobků, nařízení vlády 1169/2011/ES, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, a vyhlášky č. 107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů.

INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY NA STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Přihlížíme dle potřeby k individuálním požadavkům dětí – zvláštní stravovací návyky, nechutenství, potravinové omezení, aj. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí ŠJ tzv. Dohodou o rozsahu a způsobu stravování.

Školní stravování

 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.