knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je sobota 23.9.2017
Svátek slaví Berta, zítra Jaromír

PROJEKT NAŠI PRVŇÁCI

Jihlavský deník Vysočina odstartoval ojedinělý seriál, v němž představí všechny děti, které letos nastoupily poprvé do školy. Ve čtvrtek 21. září 2017 se ve spolupráci s Janou Kodysovou uskuteční fotografování prvňáčků i žáků školy do JIHLAVSKÉHO DENÍKU. Noviny si můžete potom zakoupit na stáncích a v obchodech.      Marešová

NAŠI PRVŃÁCI

 
 
 
 

PREVENCE

Ve středu 20. 9. 2017  přišla do naší školy maminka našeho žáka Adama, Mgr. Martina Hinková. Besedovala s dětmi na téma, jak předcházet úrazům, kde se úrazy stávají nejčastěji, jaké nebezpečí úrazu hrozí dětem doma, ve škole nebo venku. Na obrázcích pak děti viděly různá zranění a nebezpečné situace, které se učily vyhodnocovat a předcházet jim. V praktické části se naučily uvázat trojcípý šátek, ošetřit drobná zranění a poskytnout první pomoc v rámci svých možností. Celá akce se dětem moc líbila. Všichni „dospěláci” budeme doufat, že si děti zapamatovaly co nejvíce informací a těšíme se na další rodičovskou spolupráci.   L. Vašatová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 v ZŠ HODICE

4. ZÁŘÍ se děti, jejich rodiče a příbuzní nemohli dočkat, aby se podívali, jak se celé přízemí školy změnilo k nepoznání.Přišli 2 noví prvňáčci, kteří měli srovnání jenom od Zápisu do školy. Obě třídy, místnost ŠD a chodba byly vymalovány a opraveny tak, aby odpovídaly hygienickým normám. Ale největší chloubou je sociální zázemí, kde se od podlahy až po půdu celé 2 měsíce přes prázdniny bouralo, stavěly se nové příčky, položily se nové obklady, podlaha a byly zakoupeny všechny moderní WC mísy, umyvadla a doplňky. Vybudovala se místnost na úklidové prostředky. Celou rekonstrukci prováděla firma Josefa Dufka z Batelova, která vše dělala „na míru“ pečlivě a svědomitě, vymalování tříd provedli p. Novák a Popelář. Pan F. Gregor průběžně zapojoval a zavedl elektroinstalaci. Velké poděkování patří starostovi obce Ing. Josefu Bakajovi a všem Zastupitelům obce, kteří schválili celkový rozpočet na přestavbu za podpory Kraje Vysočina. Poděkování patří také všem pedagogům pí. Vašatové, Marešové a Honsové a školnici E. Novotné, které stihly vše vzorně uklidit a připravit na nový školní rok. Za všechny své kolegy, žáky školy a jejich rodiče děkuje Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy

ŠKOLA V NOVÉM

Po dvou měsících denodenní práce, někdy i o víkendu se Základní škola v Hodicích dočkala celkové rekonstrukce sociálního zařízení, úprav ve třídách a ve školní družině a ve výdejně stravy tak, aby splňovala hygienické požadavky. Celá přestavba byla podporována z programu Kraje Vysočina za velké finanční podpory Obce Hodice, kteří její realizaci schválili. A takto vypadá škola dnes, 4. září 2017, k zahájení nového školního roku 2017/2018.

Přestavba v ZŠ

Zaměstnanci a žáci Základní školy v Hodicích se mohou těšit na nový školní rok!!! Tak takhle vypadá škola po prvním měsíci prázdnin a jak bude vypadat v září? Během letních prázdnin se celé dny, někdy i v sobotu a v neděli, pracuje na celé rekonstrukci sociálního zařízení dívek i chlapců, bude vybudována nová úklidová místnost v přízemí školy a ve třídách bude konečně téct i teplá voda. Zatím jsou hotové nové rozvody vody a odpadů a vše je připravené i s obložením nových obkladů na nová umyvadla, záchody a pisoáry. V 1. patře se nově opravuje mycí místnost, aby všude tekla teplá voda a byla zabudována výlevka na úklid. Celou rekonstrukci provádí firma pana Josefa Dufka z Batelova. Všichni zaměstnanci se snaží, aby se opravy stihly do konce prázdnin. I když firma nastoupila hned 1. den v červenci, vznikly i další nenadálé situace a proto se nedaří vše zvládnout podle předem daného časového plánu. Musela se vyměnit kanalizace i pod budovou, vysekávat odvětrávání až na půdu tak, aby vše splňovalo hygienické požadavky. Tento týden, tj. začátek srpna již nastoupili malíři, kteří dají třídám a místnosti školní družiny barevný nádech. V pondělí se již začne s úklidem a musíme doufat, že opravdu 4. září bude vše uklizené, na svých místech a vonět "novotou" tak, aby se dětem i pracovníkům ve škole líbilo. D. Marešová

POMOC ELIŠCE

 
 
 
 

Návštěva v Základní škole Hodice (Hodice 86)

Školní pozemek se zahradou
Základní škola se zahradou
Zahrada, sloužící ke hrám a relaxaci
Školní hřiště
I. třída paní učitelky Lenky Vašatové
II. třída paní učitelky Dagmar Marešové
ŠD paní vychovatelky Renaty Honsové
ŠD - herna
WC chlapci
WC dívky
Počítačová učebna s knihovnou
Školní jídelna - výdejna v ZŠ
Školní jídelna - výdejna v základní škole

Prohlídka Mateřské školy v Hodicích (Hodice 130)

Třída KOŤÁTKA paní učitelky Zdeňky Hinkové
Třída VČELIČKY paní učitelky Ivety Neradné
Šatna v mateřské škole
Schodiště v budově mateřské školy
Ložnice
Sociální zařízení v 1. patře
Sociální zařízení po rekonstrukci MŠ
Sociální zařízení v přízemí MŠ
Školní kuchyně v budově mateřské školy
Přírodní zahrada v MŠ
Budova MŠ s přístupovou cestou
Zahrada s herními prvky
Školní zahrada MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.